מערכת הפורומים של "טיולי", מבית "למטייל ברשת", הינה מקום מפגש לגולשים, ומטרתה להוות נקודת מפגש להחלפת דעות, הצגת שאלות, מתן תשובות ורעיונות במגוון נושאים.

על השימוש במערכת הפורומים חלים תנאי השימוש והוראות תקנון אתר "טיולי" (לעיון). אנו מבקשים מהגולשים לשמור על העקרונות והכללים המפורטים בתקנון ולהביא לידיעת הגולשים כי הפורומים נתונים לפיקוח מצד הנהלת הפורומים ובידיה הזכות לנהוג ע"פ שיקול דעתה המקצועי למחוק, לשנות, לעדכן ולבטל הודעות או תכנים אשר אינם עומדים בתנאי התקנון. מטרת הנהלת הפורומים אינה לצנזר או למנוע חופש ביטוי מגולשים אלא לשמור על תרבות שיחה ודיון הוגנים ומכבדים העומדים בתנאי השימוש ובתקנון האתר.

לצורך תנאי שימוש אלה, "תוכן" או "תכנים" משמעם, בין היתר, תוכן מילולי, חזותי, קולי וכל שילוב ביניהם, לרבות תמונה, צילום, איור, דמות, סרטון, קובץ מחשב, וכל תו או סימן. 

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

א. תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה;
ב. תכנים פוגעניים, לרבות קללות או גידופים;
ג. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
ד. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
ה. הודעות או הצעות מכירה או קניה של ציוד יד שניה .
ו. מודעות "מחפשים שותפים"', פרט לפורום מחפשים שותפים / שותפות בארץ

אין לפרסם תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם.

אסורה הפצת קבצים שעשויים לשנות, לפגוע, להסתיר או לגרום כל נזק אחר למחשבי משתמשים אחרים.

אין לפרסם הודעות הכוללות פרסום או אזכור של חנויות, חברות ו/או מותגים המתחרים בקבוצת למטייל, לרבות חנויות וירטואליות בחו"ל, אתרי אינטרנט מתחרים, חברות ביטוח המשווקות ביטוחי נסיעות לחו"ל המתחרים בביטוחי "למטייל" וכל פעילות המתחרה בפעילויות מסחרית של קבוצת למטייל.

הפצת מידע – יש להימנע ממשלוח כמות הודעות רציפה בעניין זהה. אין לפרסם בפורום תכנים שמטרתם לפגוע או לשבש את פעילות הפורום או המשתתפים.

פגיעה באתר או במשתמשים אחרים, בגורמים מסחריים ו/או העלאה של וירוס לפורום ,תגרור סילוק ההודעה. "למטייל ברשת" שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהגולש זכות שימוש נוסף בפורום. 

מלונות בארץ במחיר מעולה

מזמינים בלמטייל במחירים הכי טובים
ומקבלים מתנות ופינוקים שווים!

מזמינים בלמטייל במחירים הכי טובים
ומקבלים מתנות ופינוקים שווים!

בשיתוף הוטלס קומביינד ובוקינג

זכויות יוצרים
העברה או פרסום של תוכן באתר או בפורום ע"י משתמש מהווה הצהרה מטעמו כי הוא הבעלים של זכות היוצרים בתוכן, וכי הוא רשאי להעביר את התוכן לאתר "טיולי", וכי אין בהעברתה משום שימוש שלא כדין או פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו, על פי כל דין.

מעביר התוכן מתחייב לשפות את "למטייל ברשת" והבאים מטעמה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו למי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הצגת התוכן מטעם המעביר ו/או אם יתברר כי הצהרת המעביר איננה אמת, כולה או חלקה.

מעביר התוכן מוותר על כל טענה או תביעה נגד "למטייל ברשת" בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש התוכן באתרי "למטייל ברשת", לרבות תביעה בקשר עם הזכות המוסרית של בעל הזכויות בתוכן.

"למטייל ברשת" שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת כל תוכן אשר יש בו לדעתה משום הפרה של התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלול לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

למען הסר ספק, "למטייל ברשת" אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי משתמשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש.
ידוע למשתמש כי התכנים הנמסרים על ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין.

"למטייל ברשת" לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
על המשתמש לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.