סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6365 דיווחי פריחה (עמוד 135)

17/04/2010

קזוח עקום

מצב פריחה: ללא
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

קרקש צהוב

מצב פריחה: ללא
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

שבר לבן

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

שבר לבן

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בורות לוץ
13/04/2010

ברקן סורי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדמה - גבעת כורכר