דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6546 דיווחי פריחה (עמוד 59)

21/02/2014

שברק מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

חרדל השדה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

גזר קיפח

מצב פריחה: ללא
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

שומר פשוט

מצב פריחה: ללא
מיקום: תל מע'רת עיזה