דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6551 דיווחי פריחה (עמוד 63)

15/02/2014

קצח השדה

מצב פריחה: ללא
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

אמיך קוצני

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

שלח ספרדי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

כרוב החוף

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

קזוח עקום

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

עכנאי שרוע

מצב פריחה: ללא
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

כרוב החוף

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

אמיך קוצני

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

חורשף צהוב

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

מתנן שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

לוטוס שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

אירוס הנגב

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים