כל המידע על טיולי חנוכה בבני ברק

מי היא הקהילה החרדית ?

בעיני המתבונן ברחוב  כחילונים אנו מכנים אותם במילה אחת  שחורים דוסים ....

ולא היא פלגים , זרמים שונים, מאפיינים את החברה הן בהתנהגותה היום יומית

הן בלבושה,  והן במנהגיה .

 חג האורות  נותן לנו הזדמנות להצצה אל תוככי החברה הזו

ולא  ,היא ממש לא מבהילה  אפילו  יש הרבה מה ללמוד ממנהגיה ומאורח חייה ....