כל המידע על "ארבעה נכנסו לפרדס" (קבוצתנו תהיה קצת יותר)

 

סיפור "ארבעה שנכנסו לפרדס

ארבעה חכמים גדולים מחכמי ישראל נכנסו לעסוק בתורת הסוד.  רק אחד מהם נכנס בשלום ויצא בשלום. והאחרים - אחד מת , אחד נטרפה דעתו, השלישי , האחר- אלישע בן אבויה, הנקרא מאז אירוע זה ,  "קיצץ בנטיעות", כלומר הפך לכופר בעיקרי האמונה היהודית) ורק רבי עקיבא      נכנס  בשלום ויצא בשלום.

סיפור זה קיבל פרשנויות רבות לאורך השנים, הנוגעות לפשר "הכניסה לפרדס", וכן למהות כפירתו של אלישע בן אבויה.

מסורת ידועה בעם ישראל, שמופיעה בתיקוני זוהר, דורשת את המילה פרדס כראשי תיבות של המילים פשטרמזדרש וסוד.

בסדר זה, על פי פרשנות זו, על הלומד להתקדם בלימוד התורה - בתחילה עליו להתעמק בפשוטו של הכתוב, לאחר מכן להבין דברי רמז המצויים בו, לאחר מכן ללמוד דברי דרש, ורק בשלב האחרון (אליו מגיעים רק יחידי סגולה) רשאי להתעסק בדברי סוד.

בשל הסיבה הזו יש המקפידים בחוגים הדתיים למנוע לימוד קבלה ועיסוק בתורת הסוד לפני גיל 40.

הראשון מבין פרשני המקרא היהודיים שהביא בביאורו לתורה את ארבעת הרבדים האלו יחד היה הרמב"ן .

 .

מה בין כרם מטע ופרדס ? שאלה של מינוח עברי לגידולים חקלאיים ןכל כך למה ? ננסה גם על שאלה זו לענות ותוך כדי כך לראות מה היה כל כך טוב בהתישבות השרון לאלה שלא ידעו עבודת אדמה מהי<?