כל המידע על תל אביב בין קודש לחול

" בעקבות בתי כנסת שהיו, וכאלה שהיו ואינם".....

למרות שתל אביב, נחשבת בירת החילוניות הישראלית, בסיור הזה, נתחקה אחרי שורשיה היהודיים, ממש בראשית ימיה, בסוף המאה ה19 ובתחילת המאה העשרים. לא נדלג על סיפור ההקמה של השכונות, אבל הדגש הפעם יהיה שונה...

נתחיל בכניסה לנווה צדק, ליד מקום בית הכנסת הגדול של מנשיה שהורד בשנות השמונים לטובת מגדל משרדים,

משם נתקדם למתחם שערי תורה, מוסד שהרב קוק היה פטרונו, וכלל בעבר כמה בתי כנסת... היום נשאר בו  בקושי אחד.

בית הכנסת חברת ש"ס (על סיפורו היחודי, והצלתו...)

סיפור הקמת הועד להצלת בתי הכנסת ההיסטוריים בנווה צדק.

אי אפשר יהיה להתעלם מהיחס המחפיר לנושא שימור בתי כנסת, במדינת ישראל של ימינו. נדבר, על כסף, שלטון, אינטרסים, וכל מה שבניהם.

בית הכנסת החב"די (עגנון מזכיר אותו בסיפרו תמול שלשום)

בית הכנסת שלוש,

בית הכנסת מראות הסולם, ובית הכנסת קהל חסידים עליו השלום

מוזיאון יהדות עדן ובית הכנסת של הקהילה  במידה ויהיה פתוח ועוד...

סיפור המורשת היהודית בימי הקמתם של נווה צדק ונווה שלום, במקביל לסיפור המציאות הנוכחית הישראלית על מורכבותה.