כל המידע על * הכנות לשבת בשכונות החרדיות בירושלים, חמישי לעת ערב. (רגלי 2.5-3 שעות)

סיורינו יתחיל ליד השכונה האחרונה שנבנתה בירושלים,  ע”י ה ”ישוב הישן” לפני ה ”עליה הראשונה”,
נסיים בסמוך ל"כיכר השבת" המפורסמת ורחוב גאולה השוקק באנשים וחנויות, ובמיוחד בחמישי בערב כשההכנות לשבת נכנסות להילוך גבוה. 
במהלך הסיור נחשף להשקפות שונות על החיים והשפעתן על אורחות החיים, נחווה מקומות אנשים ריחות וטעמים כל כך רחוקים וכה קרובים.
נבקר בשכונות ומבנים שהפכו מסמלי ההתחדשות הציונות למזוהים עם החרדיות, 
נכיר בגדים מאפיינים פלגים שונים, “רעקאל” “די אויזן אין די זאקן” “קפילוטש” “שטריימל”

חשוב!
יש להגיע לסיור בלבוש צנוע 
(ללא זרועות חשופות וללא לבוש קצר)
(נשים: לא עם מכנסיים וללא מחשופים)