כל המידע על "העזו בני בנימין מקרב ירושלים ובתקוע תקעו בשופר ועל בית הכרם שאו משאות"

בואו לגלותמי הייתה אלגרה היפה והאם באמת היו אוצרות בחנות של מרציאנו ומה אמרה הנזירה אליזבת למתישבים התימנים שסירבו  לרדת מהמשאיות. מי נטע את עץ התות בדרך לכניסית הביקור ומי הם שתי הנשים שנפגשו ליד המעין. בואו לבקר בשלוש כניסיות יפות ולסייר בסימטאות האומנים בעין כרם.