כל המידע על 4X4 – מערד למצדה לאורך מצוק העתקים ובמת השוליים