כל המידע על חוג סיורי דתות בארץ ישראל

החוג יודרך ויונחה ע"י מויש מעוז המתמחה בנושאי הדתות, חוקר ירושלים הנוצרית ומנזרי א"י באוניברסיטת חיפה, לקראת עבודת דוקטורט בתחום זה.
 
עלות החוג תתבסס על הדרכה וכניסות לאתרים. קיום החוג מותנה בהשתתפות 20 איש לפחות.
יש לבוא לכל המפגשים בלבוש צנוע והולם... פרטים נוספים ותכנית מלאה יפורסמו בקרוב.מועד תחילת החוג- 20.1.11.