כל המידע על סיורי בית שמואל - טקס לא רגיל

סיורי בית שמואל - טקס לא רגיל..

טקס לא רגיל...
חמישי, 21.4.11, 14:00 ב' חוהמ"פ

"ויקם מעל השולחן ויפשוט בגדיו ויחגור מטפחת על מותניו ואחר יצק מים בכיור ויחל לרחוץ רגלי תלמידיו ולמחותן במטפחת אשר הוא חגור בה" (הבשורה על פי  יוחנן י"ג 4) בשבוע האחרון לחייו שהה  ישו  בירושלים וברגע דרמטי רחץ את כפות רגליהם של תלמידיו, נסייר ביום חמישי של הפסחא בין מגוון כנסיות בהן משחזרים מעשה זה, בטקס רב רושם הבכיר רוחץ את רגלי הזוטרים, נשמע מה  בין פסח היהודי לפסחא הנוצרי, נתלווה למאות צליינים מרחבי העולם הנוהרים לעיר הקודש ליטול  חלק במגוון טקסים ייחודים לשבוע מורכב זה.
מדריכה: אסתר סעד
מחיר: 95 ₪

הרשמה מראש 02-6203461 www.beitshmuel.com