כל המידע על סיורי בית שמואל - ירושלים מתחילה ביפו

ירושלים מתחילה ביפו
שישי, ,16.9.11  9:00-18:00

מימי שלמה המלך שהביא עצי ארז לבניין בית המקדש, דרך ימה של יפו ,הייתה ירושלים מחוברת בחבל טבור אל יפו, הנמל שלה. בטיול זה נכיר אתרים לא ידועים ונשמע סיפורים על הדרך. נתחיל בנמל יפו בסיפורו של הנמל העתיק, נבקר במצודה צלבנית באזור ששמרה על הדרך, נבקר בבית הקרן הקיימת שהיה מוצב חשוב על הדרך לירושלים במלחמת השחרור, נפסע בסמטאות רמלה בהן עברה הדרך, נבקר בחאן הצלבני בלטרון ובמגדל שמירה עות'מאני שהיום הם בתחום 'קהילת בני האושר', נקיף את מצודת לטרון ונשמע את סיפורה ונסיים  בדרך הרומית היורדת אל המצודה העות'מאנית בשער הגיא. בדרך נבקר בחורבת מצד ונתבונן במצבור אבני מיל רומיות. 
מדריך:  דנצ'ו ארנון
מחיר: 180 ש"ח
 

הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com