כל המידע על סיורי בית שמואל - עם ד"ר אבשלום קור בעקבות ספר הספ

עם הד"ר אבשלום קור – בעקבות ספר הספרים
ראשון, 16.10.11, 10:00 

נפתח בגן הפעמון  - ונתוודע לפסוק מספר ויקרא החקוק על הפעמון;
נבקר במלון "המלך דוד" – ונבדוק את פשר "העיר שחוברה לה"  מתְּהִלִים;
נסב אל הבריכה ליד קברי בית הורדוס – ונבחן את השיר  "מים לדוד המלך" שיסודו בשמואל ב'; נציץ ל"משכנות שאננים" – באדיבות ישעיהו הנביא; נגלה ב"ימין משה" את הקשר בין משה ("כל הכבוד לשר") מונטיפיורי ורעייתו יהודית לבין רחל אמנו  בספר בראשית;
נרד לגיא בן הינום – ונספר איך הידרדר שם מנשה מלך יהודה, ככתוב בספר מלכים ב';
נעלה לשער יפו ונשחזר איך הביאו לשם את ארזי הלבנון לבית המקדש, כמתואר בספר מלכים א'. נחתום בשיר "שומר החומות": "כן, כן, מי חלם אז בכיתה, שלמדנו לדקלם 'על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים' שיום יגיע ואהיה אחד מהם..."
מדריך: אבשלום קור
מחיר: 140 ש"ח
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com