*הנחה של 10% בהזמנת טיול רייזרים, ארוחות, סדנת דבש כולל טעימות "תוצרת הבית" ופעילויות נוספות מותאמות אישית בין התאריכים 27.12-3.1.23 (כולל).
*ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל כדי לממש את ההטבה ולהעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא: Lametayel#

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי “ריינג'רים בכפר", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי “ריינג'רים בכפר", לטיב השימוש במתקני “ריינג'רים בכפר" ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם “ריינג'רים בכפר" ו/או עקב השימוש במתקניה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.

כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י “ריינג'רים בכפר" ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל “ריינג'רים בכפר" ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.