תקנון פעילות שישי בשטח 2014- אתר טיולי וקפה טורקי עלית:
במהלך חודש מרץ-אפריל 2014 בימי שישי בתאריכים 28.3, 4.4, 11.4 וביום חמישי 17.4, יתקיימו טיולים בחינם לגולשי מדור שטח ואתר טיולי ולנרשמים נוספים בסימן "חוויות בשטח". הטיולים יהיו טיולי קונספט בתחומים: טיולי אתגר, טיולי צילום, טיולי אוכל וטיולי לילה. ההרשמה לטיולים לגולשים בגילאים 18-30. גולשים אשר ירצו להצטרף לטיולים המודרכים בחינם, יוכלו להירשם באתר טיולי לאחד מהטיולים של אותו סופשבוע וליהנות מטיול עם מדריך מקצועי – ללא עלות. כל גולש רשאי להירשם לטיול אחד בלבד ולהוסיף מטייל אחד בלבד. מספר המקומות לכל טיול מוגבל. הטיולים מאורגנים על ידי אתר טיולי ורשת למטייל. 

בהצטרפותו לטיול מאשר המטייל כי הוא מסכים הסכמה מלאה לכל האמור:

השתתפות:
1.    המטייל מעוניין להשתתף באירועים ופעילויות המאורגנות במסגרת פרויקט שישי שטח של אתר טיולי וקפה טורקי עלית.
2.    ניתן להירשם לטויל אחד בלבד בכל הפעילות מסך כל ארבע הקטגוריות. במידה ומערכת אתר טיולי תזהה רישום כפול היא רשאית למחוק את המטייל מטיול אחד לפי ראות עיניה ולהודיע לו במייל על מחיקתו.
3.    כל משתתף יכול לצרף להרשמתו מטייל אחד נוסף בלבד. סה"כ שני נרשמים לטיול אחד בלבד.
4.    ההרשמה לטיולים הינה על בסיס מקום פנוי ומותנת בקבלת אישור סופי מהאתר. 

5.    לאחר ההרשמה יקבל הגולש מייל כי הרשמתו התקבלה והרישום אינו סופי עד ליצירת קשר לאישור סופי מהאתר.
6.    ידוע לי כי הטיולים נערכים בתנאי שטח פתוח/ שטח בנוי והינם ללא תשלום.
7.    עובדי למטייל, שטראוס-גרופ, באומן-בר-ריבנאי וטרגטמרקט אינם רשאים להשתתף בפעילות.
8.   בהרשמה לפעילות, הגולש והמשתתף הנוסף שאתו, באם קיים, מאשרים שיצלמו אותם בטיול, ומאשרים את השימוש בתמונות לצרכים שיווקיים של שטראוס ולמטייל. שטראוס ולמטייל רשאיות לפרסם בעמודי הפייסבוק ו/או במדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת, את שמות הזוכים ואת התמונות שלהם מהטיולים, ורשאיות שלא לפרסם כלל. עצם ההשתתפות בטיול נחשבת להסכמה לשימוש בתמונה לצורך קידום מכירות ו/או מסחור ו/או פרסום ו/או שיווק המוצרים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל אמצעי ביטוי דיגיטאלי ו/או גרפי ו/או ויזואלי אחר ו/או שירותי תוכן ו/או שירותי ערך מוסף ו/או בטלוויזיה ו/או בעיתונות (להלן: "ההרשאה"). ההרשאה הנ"ל מוענקת באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום, ואינה טומנת בחובה כל תמורה בגין הענקת ההרשאה.

ביטול השתתפות:
9.    במקרה ולא יוכל המטייל להגיע לאירוע, המטייל מתחייב לבטל את השתתפותו ע"י הודעה למייל לדוא"ל: [email protected] עד ל-48 שעות לפני מועד קיום האירוע. ביטולים ביום חמישי יתקבלו עד השעה 15:00 בלבד. 

אחריות:
10.    המטייל מצהיר כי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שיגרמו לו, ולמצטרפים אליו, או שיגרום לאחר ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה או זכות כנגד המארגנים בגין פגיעה ו/או נזק כאמור.
11.    באחריות קפה טורקי עלית וידוא ביטוח צד ג' לטיולים ואחריות מקצועית לתקופת הפעילות. 

כללי:
12.    המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינוי המסלול בהתאם לתנאים בשטח ו/או ביטול האירוע מכל סיבה שהיא לרבות: מזג אויר, מספר מועט של נרשמים, וכדומה.
13.    הגעת המטיילים לשטחי הטיולים: אתגר, צילום ואוכל וחזרתם מהם הם על אחריותם. כמו כן כל צרכי האוכל, המשקה, השהות הם על אחריותו, כל ציוד נדרש לשם שהות בשטח הוא על אחריותו הבלעדית.
14.    עבור טיולי הלילה יוקצו הסעות מאורגנות מטעם המארגנים הלוך וחזור מנקודת מפגש מרכזית שתפורסם לנרשמים לטיולי הלילה. 
15.    בהרשמתו מצהיר המטייל כי מצב בריאותו וכן מצב בריאות המצטרפים אליו מאפשר השתתפות באירועים מסוג זה וכי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל החמרה במצב בריאותו ו/או מצב בריאות המצטרפים אליו שיגרם במישרין או בעקיפין מהשתתפותו באירועים אלו.
16.    המטייל נותן את הסכמתו למשלוח דיוור אלקטרוני והודעת sms לאחר אישורו ליצירת קשר ושליחת פרטים אודות הטיול, בהתאם לתנאי השימוש באתר ותוך כדי מתן אפשרות להסרה מיידית מרשימת התפוצה.
17.    בעת ההרשמה לטיול מאשר הגולש, והגולש הנרשם איתו באם קיים, את תקנון הפעילות.