תקנון שישי טיולי שטח- טיולי וקפה טורקי עלית

בימי שישי של חודש אוגוסט 2012 מהתאריכים 3.8.12 ועד 24.8.12, במשך 4 שבועות, יתקיימו טיולים בחינם לגולשי מדור שטח באתר טיולי ולנרשמים נוספים. גולשים אשר ירצו להצטרף לטיולים המודרכים בחינם, יוכלו להירשם באתר טיולי לאחד ממסלולי הטיולים של אותו סופשבוע וליהנות מטיול עם מדריך מקצועי – ללא עלות. מספר המקומות לכל טיול מוגבל. הטיולים מאורגנים על ידי אתר טיולי ורשת למטייל.
להרשמה לטיול מודרך יש להזין פרטי כרטיס אשראי לצורך ביטחון בלבד. ניתן לבטל השתתפות עד ל- 48 שעות לפני מועד הטיול.

בהצטרפותו לטיול מאשר המטייל כי הוא מסכים הסכמה מלאה לכל האמור:

השתתפות:

1. המטייל מעוניין להשתתף באירועים ופעילויות המאורגנות במסגרת פרויקט שישישטח של טיולי וקפה טורקי עלית.
2. בעת ההרשמה כל משתתף יכול לצרף לקבוצתו עד ל-4 מטיילים נוספים (סה"כ 5 ) ולטיול אחד בלבד.
3. ההרשמה על בסיס מקום פנוי ומותנת בקבלת אישור סופי מהאתר.
4. ידוע לי כי הטיולים נערכים בתנאי שטח פתוח/שטח בנוי והינם ללא תשלום.
5. עובדי למטייל, שטראוס-עלית ובאומן אינם רשאים להשתתף בפעילות.

ביטול השתתפות:

6. במקרה ולא יוכל המטייל להגיע לאירוע המטייל מתחייב לבטל את השתתפותו ע"י הודעה למייל מדריך הטיול אליו נרשם בנוסף ולדוא"ל: [email protected] עד ל-48 שעות לפני מועד קיום האירוע. ביטולים ביום חמישי יתקבלו עד השעה 15:00 בלבד. 
7. באם לא יבטל המטייל את השתתפותו 48 שעות לפני היציאה ו/או לא יגיע לטיול מבלי שהודיע על כך מראש כמתחייב באמור לעיל מאשר המטייל לרשת למטייל לחייב את כרטיס האשראי שלו בסכום של 50 ש"ח (לכל משתתף שנרשם על ידו) וזאת כדמי ביטול.
8. לצורך השימוש לגביית דמי הביטול כאמור לעיל – המטייל יעביר לרשת למטייל במועד ההרשמה את פרטי כרטיס האשראי שלו.

אחריות

9. המטייל מצהיר כי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שיגרמו לו, ולמצטרפים אליו, או שיגרום לאחר ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה או זכות כנגד המארגנים בגין פגיעה ו/או נזק כאמור.
10. באחריות למטייל רכישת ביטוח צד ג' לטיולים ואחריות מקצועית לתקופת הפעילות.
כללי
11. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינוי המסלול בהתאם לתנאים בשטח ו/או ביטול האירוע מכל סיבה שהיא לרבות: מזג אויר, מספר מועט של נרשמים, וכדומה.
12. הגעת המטייל לשטחי האירועים וחזרתו מהם הם על אחריותו, וכן גם כל צרכי האוכל, המשקה, השהות הם על אחריותו, כל ציוד נדרש לשם שהות בשטח הוא על אחריותו הבלעדית.
13. בהרשמתו המטייל מצהיר כי מצב בריאותו וכן מצב בריאות המצטרפים אליו מאפשר השתתפות באירועים מסוג זה וכי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל החמרה במצב בריאותו ו/או מצב בריאות המצטרפים אליו שיגרם במישרין או בעקיפין מהשתתפותו באירועים אלו.
14. המטייל נותן את הסכמתו למשלוח דיוור אלקטרוני לאחר אישורו ליצירת קשר, בהתאם לתנאי השימוש באתר ותוך כדי מתן אפשרות להסרה מיידית מרשימת התפוצה.