סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6365 דיווחי פריחה (עמוד 104)

04/02/2012

כלנית מצויה

נוסעים לכוון הקיבוץ ולקראת הכניסה לקיבוץ ישנו שלט המפנה ימינה לתוך השדות. בהמשך ישנה חורשה ולצידה פריחה רבה. בהמשך הדרך ליד יער גברעם ישנה שמורת טבע ובה פריחה רבה.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: גברעם
04/02/2012

לוטם מרווני

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

זקנן שעיר

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

מתנן שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

סביון אביבי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

גדילן מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

סירה קוצנית

מצב פריחה: התחלה
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

לופית מצויה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

לשון-פר מצרית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

פרסיון גדול

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

מרמר מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

בוצין מפורץ

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

עכנאי שרוע

מצב פריחה: סוף
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

צלף קוצני

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

נזמית לופתת

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

איסטיס מצוי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

עירית גדולה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

שקד מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב
04/02/2012

לוטם שעיר

מצב פריחה: ללא
מיקום: יער קוממיות ליד מצודת יואב