כל המידע על חידקונית הבלוטים

משפחת החידקוניתיים היא משפחת החיפושיות העשירה ביותר במינים ידועים בעולם. יש בה 60,000 מינים. בארץ ידועים כ-200 מינים. גודלן 1-70 מ"מ. יש להן כיסוי גוף קשה. השם בא מקדמת הראש המוארכת. ה"חדק" נועד לשמש כמכשיר קדיחת שקע אשר לתוכו תוטלנה ביצים.  אורך גופה של חידקונית הבלוטים הינו 6-10.5 מ"מ., הצבע חום בהיר עד אפור, החדק דק וארוך, אצל הנקבה אורכו כאורך הגוף, או אף ארוך יותר. חדק הזכר קצר יותר. המין מפתח דור אחד בשנה. הבוגרים נפוצים בסוף הקיץ ובסתיו. הנקבה מטילה ביצה לתוך בלוט צעיר של אלון. הזחל ניזון בחלקים הרכים של הבלוט; כאשר זה נושר לקרקע והזחל מסיים את גידולו - הוא מכרסם לרוב פתח עגול החוצה, חודר לקרקע ובונה לעצמו חדר התגלמות מגרגרי אדמה שהוא מדביק זה לזה. בתוך חדר ההתגלמות הוא נשאר בדיאפוזיה במשף החורף, ומתגלם רק בקיץ שאחריו. אחרי 10-15 יום בוקע הבוגר.