כל המידע על "...לפני שאיזו עיר תצמח ..."

עוד יש מקום לאהבה - בחולות 
תדעו לכם  שזו מצווה - בחולות 
הזמן עובר מהר כל כך, והוא הרי אוהב אותך 
אל החולות לכו אם כך, לפני שאיזו עיר תצמח