כל המידע על הראשונים בראשון.

טיול   free tour  :          ראשון לציון הייתה המושבה החקלאית הראשונה שהקימו החלוצים בעלייה השנייה. כוונות טובות היו הרבה אך יכולות היו פחות. הקרקע שנרכשה שלא הייתה מספיק טובה. המעיין לא סיפק מים לשתייה ולחקלאות. הממשל התורכי הקשה והשכנים הערביים ראו בם טרף קל.

ראשון שרדה בזכות הברון רוטשילד ואחרי כן למרות הברון רוטשילד. ראשון שרדה מחלוקות בין המייסדים ומרד נגד הפקידים.   ראשון ידעה סיפורי אהבה וגעגועים , ובלהט ההקמה והחזון, נוצרו כאן נכסי צאן ברזל של המדינה שעדיין לא חלמו על הקמתה. הדגל, התקווה, קואופרטיב תחבורה ובית ספר עברי ראשון . 

זהו סיור הסטורי חוויתי הממחיש את תחילת ההתיישבות והמפעל הציוני בארץ ישראל.

בסיורנו נעבור בגן המושבה שהיה שטח חקלאי, בבאר המים שהצילה את המושבה הצעירה,בית הפקידות הגדול והמפואר . מנגנון שתמך בהתיישבות אך חנק את המתיישבים. בית העם בו נאם הרצל, יריבו וניגודו של רוטשילד, בתי הראשונים ועוד. 

הסיור אינו כולל כניסה למוזיאונים