כל המידע על " מפיוטי תימן עד עונג שבת"- מסע מרתק מכרם התימנים עד רחוב ביאליק הייחודית.

האם יש הלימה בין שתי האזורים שקרובים כל כך ביניהם? כרם התימנים ורחוב ביאליק . נצלול במורכבות של הקשר ביניהם שמאפיין במידת מה גם את החברה הישראלית .