כל המידע על סיור למתחם התחנה והמושבה האמריקאית טמפלרית

ארץ השממה הפריחה את דמיונם של אנשים רבים.

עולי רגל החלו להגיע ליפו.

בסיור נעקוב אחר אלו שהזו חלמו והגשימו, תוך שנהלך במתחם הרכבת המחודש ובמושבה  האמריקאית - טמפלרית

הנחבאת בליבה של יפו.

מתי נשמע קול הקטר הראשון בארץ?

מהי בלטה?

 מי יצא לשם מסע מדיני? מי למסע תענוגות ומי לקבל את פניו של המשיח?