כל המידע על סיורי בית שמואל - לא תעשה לך...

סיורי בית שמואל -

לא תעשה לך...
דמויות בתשמישי הקדושה היהודיים
שישי, 18.3.11, 9:00

הדיבר השני מצווה לא לעשות פסל וכל תמונה, במהלך סיור זה נתהה על ישומו של  צו זה באומנות היהודית לאורך הדורות, נגיע למקומות נסתרים אך גלויים הנמצאים מתחת לאפינו, נראה מוצגים מעניינים שיגרמו לנו לערער ולהרהר בעניין הדיבר, נבקר בבית הכנסת הגדול  ובמוזיאון היכל שלמה בו נעלה לתצפית מרהיבה על הגג ונסיים בבית הכנסת ובמוזיאון יהדות איטליה המיוחד במינו.
מדריכה: נחמה שפרן
מחיר: 110 ש"ח

 הרשמה מראש 02-6203461 www.beitshmuel.com