כל המידע על סיורי בית שמואל - ירושלים על כף המאזניים

ירושלים על כף המאזניים
30.6.11, חמישי , 17:00

ירושלים, כך כולנו יודעים, היוותה תמיד מוקד למחלוקות דתיות ופוליטיות. אך מה אנו יודעים על מעמדה של העיר במשפט הבין לאומי? בסיור זה בעל הדגש המשפטי ננסה להבין מה עומד בבסיס הסכסוכים השונים בעיר העתיקה, מי יצא בעבר וידו על העליונה, מהם הטיעונים של הגורמים השונים, ובעיקר מי נגד מי ולמה? נתעמק ב"אותיות הקטנות" ואולי אף נצליח להבין את המחלוקות הגדולות.

הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com