כל המידע על סיורי בית שמואל - היישוב היהודי ברובע המוסלמי

היישוב היהודי ברובע המוסלמי
חמישי, 14.7.11, 18:00

סיור נדיר בעקבות פרק חשוב שכמעט נמחק מתולדות ההתיישבות היהודית בירושלים. בסיור נבקר בחצרות מסתוריות ולא מוכרות, נכיר מוסדות יהודיים של תפילה, לימוד וחסד, נתוודע לדמויות מופלאות ונגלה את סודה של ההתיישבות היהודית ברובע המוסלמי, שראשיתה באמצע המאה ה-19 וסופה בפרעות בתקופת המנדט.
סיור זה יעניק לנו הזדמנות להציץ אל המורכבות של שילוב בין תרבויות ואוכלוסיות מנוגדות בעיר העתיקה בימינו.
מדריך: אייל דוידסון 
מחיר: 95 ₪ 
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com