כל המידע על סיורי בית שמואל - כשנזירות שרות

כשנזירות שרות
שבת, 30.7.11, 15:45

בין שכונות מגורים 'רגילות' בירושלים מסתתרים להם מנזרים השומרים על מעטה של סודיות ואינם נגישים לכל. נתרשם מהיופי והשלווה של 'הגנים הנעולים', נלמד על חיי הנזירות הקונטמפלטיביות נבקר באחדים מהם ולסיום נאזין בתפילת א-קפלה של הנזירות.
מדריכה: נחמה שפרן
מחיר: 95 ש"ח