כל המידע על סיורי בית שמואל - חומות של תקווה?

חומות של תקווה?
שישי, 5.8.11, 9:00, יום ארוך

בסיורנו זה, נחצה שכונות יהודיות וערביות ונעמוד על יחסי הגומלין בין שני העמים החולקים עיר אחת. נבחן את כותרות העיתונים של אתמול ושל מחר ונדון בפתרונות המדיניים השונים שהועלו ואולי יועלו בעתיד. נצפה על הפרלמנט הפלסטינאי שנמצא כבר בירושלים – אבו דיס. נערוך תצפית לעבר האגן הקדוש  ונבחן האם בעיה זו פיתרון בצידה? נסייר לאורך גדר ההפרדה, נערוך תצפית לעבר ספר המדבר, מעלה אדומים והישובים הסמוכים לה. כיצד רצינו לחבר אותם לירושלים ועדיין לא ממש הצלחנו. סיפור מרתק שתחילתו בימי האימפריה העת'מאנית.
מדריך: אמיר חשין 
מחיר: 120 ש"ח
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com