כל המידע על סיורי בית שמואל - בין יהודה לעיר דוד

בין יהודה לעיר דוד
שישי, 12.8.11, 9:00
לאורך הדרך המחברת את בית לחם וירושלים פעלו ובחלקם פועלים עדיין מוסדות תיאולוגיים שונים. נכיר את המסורות הנוצריות הקשורות לדרך זו. נבקר במנזר האחיות הקלאריסיות ליד תלפיות, נעצור ליד שרידי כנסיית הקתיסמה, נבקר במנזר מר אליאס היווני- אורתודוכסי, ונסיים בביקור בטנטור, מוסד נוצרי יפיפה למחקרים תיאולוגיים.
מדריכה :חנה בנדקובסקי
מחיר:110 ₪

הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com