כל המידע על סיורי בית שמואל - מקובל עלינו

מקובל עלינו
חמישי, 22.9.11, 18:00

ירושלים איננה רק עיר של סודות. ירושלים היא עיר הסוד. נצעד בעקבות גדולי תורת הסוד - המקובלים בעיר העתיקה, ונגלה מעט ממה שנותר. נבקר באתרי פעילותם של רמב"ן, האר"י הקדוש, רבי חיים ויטאל, "אור החיים", רש"ש הקדוש, רבי יצחק אלפייה ואחרים, וכן נשתדל לבקר בישיבת המקובלים בית אל.
מדריך: אייל דוידסון
מחיר: 89 ש"ח

הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com