כל המידע על אך נזכור את כולם

שדות פלשת 48 טומנים בחובם אתרי מורשת וגבורה - נצחון ועוצמה אנושית - כאב וחמלה.

עד הלום - ניצנים - גבעה 69 - אישודד - המפלצת שעל הגבעה - משלטי חוליקת - מצלטי הצומת - ועוד מילים שהם אתרים - שהם אתרי קרבות - שעצם הגייתם מעוררת רעידה קלה בגוף.

נצא לבקר באתרי הקרבות  והגבורה בשדות פלשת 48, דרך יומנים - שירים - וקטעי מכתבים נשוחח עם הלוחמים ועם הנופלים.

נזכר - בהרכנת ראש - נצדיע להולכים ולעומדים אל מול התופת.