וואן וואן קראווני הדרום

 קראוונים נגררים לכל חלקי הארץ ,טיול ממש כמו באירופה וארהב...