בעצם העברת התוכן במסגרת פעילות הגולשים בשם "סופ"ש WOW במתנה!" שמתקיימת בין התאריכים 14.11.21-21.11.21, מצהיר הגולש/ת השולח אותו ומאשר/ת כי :

 • הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.
 • ידוע לגולש כי קביעת הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות ב"למטייל", והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.
 • הפרסים להם יהיו הזוכים זכאים המפורטים להלן:
 • הזוכה במקום הראשון בפעילות יזכה בסופ"ש זוגי בקמפינג ים המלח בדולינה עין גדי. הסופ"ש יינתן ללא הגבלת תאריכים, בתוקף עד חצי שנה. הפרס יינתן ע"י "קמפינג ים-המלח בדולינה עין גדי".
 • הזוכה במקום הראשון בפעילות יזכה בשייט קייקים זוגי למשך כ-3 שעות, מתוכן כשעתיים במים. בתוקף לחצי שנה. הפרס יינתן ע"י "טיולי קיאקים בים המלח".
 • הזוכה במקום השני בפעילות יזכה בעיצוב אלבום תמונות דיגיטלי עד 250 עמודים מאת "אלבום סיפור" והדפסת אלבום שטוח wow בגודל 30*30, עד 80 עמודים וכולל משלוח. הפרס יינתן ע"י WOW.
 • הזוכה במקום השלישי בפעילות יזכה בשישיית תמונות Clickir תמונות שנצמדות לקיר בקליק כולל משלוח. הזוכה יוכל לבחור את אחד מהגדלים והצורות שיוצעו ולהדפיס עליהן שישיית תמונות לבחירתו. הפרס יינתן ע"י WOW.
 • מימוש הפרסים ייעשה ע"י הזוכים במישרין מול החברות המעניקות את הפרס, כפי שמצוין.
 • הודעה על הזכייה ומימוש הפרס יינתן בהודעה אישית בפייסבוק.
 • למטייל או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"למטייל" או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.
 • לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה כספית או אחרת.
 • ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. למטייל לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
 • ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים,כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.


תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.