*הנחה של 10% בהזמנת לילה בנירוונה במדבר. אפשר להזמין לכל תאריך שתרצו אך ההזמנה צריכה להתבצע בין התאריכים 3.1.23-10.1.23 (כולל).
*האירוח הכולל לינה באוהל במתחם האירוח של "נירוונה במדבר" 
*ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל כדי לממש את ההטבה ולהעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא: Lametayel#
*ניתן להזמין ארוחות בוקר בתוספת תשלום.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "נירוונה במדבר", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי "נירוונה במדבר", לטיב השימוש במתקני "נירוונה במדבר" ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם "נירוונה במדבר" ו/או עקב השימוש במתקניה, חצריה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.

כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י "נירוונה במדבר" ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל"נירוונה במדבר" ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.