לשימוש המטיילים: להלן תחזית מזג האויר כיום בארץ, וכן תחזית לשלושת הימים הקרובים בערים המרכזיות בארץ.
טיולים מהנים!