סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 126)

22/04/2011

חרדל לבן

מצב פריחה: סוף
מיקום: מעלה אלישע
22/04/2011

כלך מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: מעלה אלישע
22/04/2011

קצח ריסני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מעלה אלישע
22/04/2011

שברק דביק

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מעלה אלישע
22/04/2011

שום הגלגל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מעלה אלישע