כל המידע על בג'יפים-נגב ברמה – רמת הנגב, מנחל לבן עד לשבטה