בואו לסייר  ולנקות בפינות נסתרות בעמק איילון..את סיורנו נתחיל בפארק איילון קנדה ניסע לראות בית מרחץ מהתקופה הרומית שהשתמר בשלמותו. נוכל לראות אתה החדר הקר הפושר והחם וכן את אמת המים החמים שהובילה את המים מהמעיינות החמים שהיו פעם בעמק..נעזוב את בית המרחץ לא לפני שאספנו את כול הליכלוך.שמסביב.ניסע למוצב הי”ד שנכבש במבצע יורם לאחר קרב קשה  ומיד אחרי זה נניטש למה על כך בואו לשמוע משם ניסע לחירבת עקד וניראה מקווה מהתקופה החשמונאית לאחר הטבילה נשאיר את המקום נקי כפי שהחשמונאים השאירו אותו ניסע לתצפית על תל איילון ועמק איילון ונספר על קרבות יהושוע בן נון ויהודה המכבי וברור שנאסוף אל כול הליכלוך בעקבות הקרבות את סיורנו נסיים בחניון מנזר השתקנים ליד פסל גן האחווה ונספר על המקום בסיוםנורקן את שקיות האשפה הבתם מהבית לפחים במקום ונשאיר את המקום נקי למטיילים שיבואו אחרינו ולמען איכות הסביבה. לא באים עם כלים חד פעמיים במהלך הסיור יוגש כיבוד קפה ומאפה בכלים רב פעמיים.