כל המידע על * בעקבות נוטרים, צלבנים ושקמים עתיקים בישוב אזור. סיור בשכונת השומרונים בחולון.

באזור נטייל ונספר:
על המלחמה על הדרכים בתקופת מלחמת העצמאות ונפילת הנוטרים באזור.
על הצלבנים שהקימו מצודה ששרידי ממנה יש עד היום על גבעה באזור.
על האימאם עלי נשמע ליד המבנה בעל 9 הכיפות שהפך לבית כנסת.
וליד תל קברים עתיק נשמע מה עשה כאן משה דיין לפני שנשמעה הצעקה "באימא שלי, זה משה דיין! נפל עליו הר!" שפילחה את אזור לפני 51 שנים.
בשכונה השומרונית בחולון:
נכיר את תולדות העדה העתיקה שאת הארץ מעולם לא עזבה, נראה איך נראית מזוזה שומרונית ומה הוא כיוון התפילה בבתי הכנסת השומרוניים.
בגן חוסמסה בחולון:
נכיר מה עשו אנשי ההגנה במבנה בן שתי הקומות בצורת מצודה ובסביבתו במלחמת השחרור, ואת חשיבות המקום בדרך הבטחון מתל אביב לירושלים והדרום.