כל המידע על זבח פסח של השומרונים

מצטרפים לעדה הומרונית המשמרת את חוקי התורה לחוג את זבח הפסח כפי שנערך בטרם יציאת מצרים

לפרטים והרשמה באתר "ארץ הצבי בלבד"

http://www.eretz-hatzvi.co.il/81845/הרשמה_לטיול