כל המידע על סיורי בית שמואל - שוק ארבעת המינים והכנות לסוכות

שוק ארבעת המינים והכנות לסוכות
שני, 10.10.11, 17:00 

מהם הדסים משולשים, אתרוג מהודר, תיומת הלולב וחיבוטי הערבה? סיור בעקבות הכנות אחרונות לחג הסוכות, אושפיזין והידור ארבעת המינים. נצפה בתהליך בניית הסוכות וקישוטן, נשמע על מנהגי החג ונסייר בשווקי ארבעת המינים הססגוניים. יש לבוא בלבוש צנוע. נשים בחצאיות וגברים עם כיסוי ראש!
מדריך: מויש מעוז
מחיר: 95 ש"ח
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com