כל המידע על קסם ומסתורין בנחל חלילים

נרד בשביל ממבשרת ירושלים לנחל חלילים. נאזין למשב הרוח החודרת למערות שבקירות הנחל ונשמעת כנעימת החליל. נעלה למוצא עילית ונטייל בין בתי ראשוני המושבה, חלוצי ההתיישבות בהר. נבקר בבית משפחת ילין המשוקם, ונצפה בסרטון המתעד את קורות המשפחה. נבקר בבית הכנסת העתיק של מוצא, נסיים לקראת שקיעה בביקור באנדרטה לזכר אסון התאומים. בהדרכת: אסף יקיר.