מערות פעמון נראת כך על שם צורת הפעמון שלה. את מערת הפעמון התחילו לחפור מלמטה למעלה.

מאחר ומספר המטרים העליונים של האדמה הינם שכבה קשה בשם נארי אשר קשה לחצוב בה, את הפתח העליון למערה חצבו כפתח צר, וברגע שעברו שכבה זו והגיעו לקרטון הרך, הרחיבו את החציבה.

חציבת מערות הפעמון הרבות הפזורות באזור שפלת יהודה הייתה ככל הנראה לשם כריית סלע הקירטון אשר הווה חומר בנייה. בהמשך נראה כי היו למערות גם שימושים משניים כגון מגורים אכסון ומסתור.

תמונה מתוך אתר טיולי