תקנון שישי-טיולי – למטייל וסובארו 4x4 

1. בתאריכים 5/3/21, 2-3/4/21, 25/8/21, 1/10/21 יתקיימו טיולי שטח מודרכים בחינם לגולשי מדור טיולי 4X4 באתר טיולי (להלן: "הטיול" או “טיול”; "האתר"). בטיולים בהם לא נקבע מועד - למטייל תודיע על התאריך בהקדם ובערוצים העומדים לרשותה.
2. גולשים אשר ירצו להצטרף לטיול יוכלו להירשם באמצעות האתר וליהנות מטיול 4X 4 עם מדריך מקצועי – ללא עלות. 
3. מספר המקומות לטיול מוגבל וההשתתפות היא על בסיס מקום פנוי, בשיטת "כל הקודם זוכה", ומותנית בקבלת אישור סופי ממארגני הטיול.
4. הטיול מותנה במספר מינימום של נרשמים, לפי שיקול דעת המארגנים.
5. במידת הצורך תיפתח רשימת המתנה. 

תנאים מוקדמים להרשמה לנהג ולרכב:
6. הנהג המבקש להשתתף יהיה מעל גיל 18 ובעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף;
7. כן חובה רישיון רכב, ביטוח חובה, ביטוח צד ג' וביטוח מקיף – כולם בתוקף;

ההרשמה:
8. ההרשמה תתבצע באמצעות האתר וטלפונית, לפי קביעת מארגני הטיול.
9. כל משתתף רשאי לצרף לקבוצתו עד 4 מטיילים בנוסף לנהג (סה"כ 5 נוסעים ברכב), בכפוף לדיני התעבורה. למעט הטיול ב1.10.21 ובו מספר המשתתפים לרכב מוגבל ל-2. 
10. בעת ההרשמה ימלא המבקש להשתתף בטיול את הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה, ויאשר את הסכמתו לתנאי התקנון ובכלל זה לתנאים הבאים:
א. בעצם ההרשמה מצהיר המשתתף ומאשר כי מצב בריאותו ומצב בריאותם של המצטרפים אליו מאפשרים את השתתפותם בטיול ללא מגבלה, וכי האחריות המלאה לכל החמרה במצב בריאותו או בריאות המצטרפים אליו, במישרין או בעקיפין עקב השתתפות מי מהם בטיול, תחול עליהם בלבד.
ב. בעצם ההרשמה מאשר המשתתף כי ידוע לו שהטיול יתקיים, כולו או חלקו, בשטח פתוח, וכי נסיעה בשטח עלולה להיות כרוכה בסיכונים לגוף ולרכוש, ובכלל זה לרכבו, ולגרום לשריטות, פגיעות בצבע, במרכב התחתון ובחלקים אחרים של הרכב. 
ג. ידוע למשתתף כי מארגני הטיול לא יישאו באחריות לפגיעה או לנזק שייגרמו לרכבים או למי מהמשתתפים. 
ד. ידוע למשתתף כי מארגני הטיול יצלמו ברשות הרבים את המשתתפים בו, לרבות את בני המשפחה של המשתתף והמצטרפים לרכבו, ובכלל זה קטינים, בצילומי סטילס ובצילומי וידאו.

המשתתף מאשר את הסכמתו לפרסום הצילומים באתרי האינטרנט של "למטייל" ו"סובארו", ובפלטפורמות פרסום של מי מהם בסלולר, לרבות לצרכים שיווקיים, ומוותר על כל טענה או תביעה, כספית או אחרת, בקשר עם השימוש בצילומים ופרסומם.

המשתתף מאשר כי חתם על ההסכמה שלעיל מרצונו החופשי, לאחר שקרא והבין את תוכנה.
 
ה. המשתתף מאשר הסכמתו לקבל בדוא"ל או בטלפון הודעות ממארגני הטיול ומהאתר בקשר עם ההרשמה לטיול זה או בקשר לביצועו, לרבות אחרי הטיול.  

11. בעת הרישום יתבקש המשתתף למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו שבתוקף, לצורך גביית דמי הביטול.

ההשתתפות בטיול:
12. ציוד והכנות חובה להשתתפות בטיול –
רכב תקין ומתודלק; ציוד להחלפת גלגל, כולל גלגל חילופי תקין, מגבה ומפתח מתאים. 
13. באחריות המשתתף לדאוג לכל הציוד הדרוש לצורך השתתפות בטיול ושהיה בשטח, ובכלל זה מים לשתיה (לפחות 2 ליטר לאדם בחורף ו-4 ליטר בקיץ) ואוכל. 
14. הגעת המשתתף לשטח וחזרתו ממנו הינם על אחריותו. 
15. המשתתפים יפעלו בהתאם להנחיות המארגנים ולהנחיות בשטח, ישמרו על הטבע והניקיון ויימנעו מפגיעה באתרים, בחי ובצומח.
16. המשתתפים בטיול מתחייבים לשמור על חוקי המדינה בכלל ועל חוקי התעבורה בפרט.

מלונות בארץ במחיר מעולה

בשיתוף הוטלס קומביינד ובוקינג

17. באחריות המשתתף להקפיד שכל הנוסעים ברכב יהיו חגורים בזמן כל נסיעה.

ביטול השתתפות:
18. ההשתתפות בטיול הינה ללא תשלום, ואולם הואיל והמארגנים מסתמכים על הרישום, ניתן לבטל את ההשתתפות בהודעה מראש עד 72 שעות לפני מועד תחילת הטיול לכתובת דוא"ל: 
[email protected]
19. במקרה של ביטול השתתפות מאוחר יותר, יחויב המשתתף בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח ליום טיול אחד / 200 ש"ח לטיול בן יומיים (בתאריכים 24-25/4/20). למטייל רשאית לעשות שימוש בכרטיס האשראי של הנרשם לצורך גביית דמי הביטול. למטייל לא תעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי אלא לצורך זה בלבד. 
אחריות:
20. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שטיול ונהיגה בשטח עלולים להיות כרוכים בסיכון והוא רוצה ומסכים להשתתף בטיול בתנאים המפורטים בתקנון זה, ולשאת בכל האחריות הנובעת מכך. 

21. המשתתף מצהיר כי האחריות הבלעדית והמלאה לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שיגרמו לו, למצטרפים אליו ולכל צד שלישי כלשהו ו/או לרכוש, תחול עליו אישית, והוא מצהיר כי בידיו ביטוחים תקפים כמפורט בתקנון זה, וכי הוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי מארגני הטיול, ובכלל זה "למטייל", בגין כל פגיעה ו/או נזק כאמור שייגרמו לאדם או לרכוש בקשר עם הטיול.

כללי:
22. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינוי המסלול בהתאם לתנאים בשטח ועל פי החלטות המדריך, ו/או לבטל את האירוע מכל סיבה שהיא לרבות: מזג אויר, מספר מועט של נרשמים, וכדומה.
23. עובדי למטייל וסובארו אינם רשאים להשתתף בפעילות, אלא אם צורפו בתפקיד. 

תקנון סיורי FREE TOUR

מטרת סדרות הסיורים של טיולי FREE-TOUR לאפשר לעם ישראל להצטרף לטרנד העולמי והשתתף בסיורים רגליים עירוניים ובטבע מודרכים ע"י מדריכים מקצועיים ללא תשלום מראש. הנרשמים יכולים ליהנות מסיור מודרך ולשלם למדריך בסוף הסיור, באם הם מרגישים שהיה שווה וכמה שהיה שווה - אפילו בחינם! .

התוכנית מאורגנת ע"י "טיולי" מבית "למטייל"  ללא כל מודל מסחרי אלא רק במסגרת "תרומה לקהילת המטיילים" ולקידום נושא הטיולים המודרכים בארץ. האחריות על קיום הסיורים, התנהלותם ואיכותם מוטלת על מדריכי הסיורים בלבד.  כל הסכומים אשר ישולמו ע"י המשתתפים בסיורים יועברו ישירות למדריכים וללמטייל לא תהיה כל נגיעה /חלק בהם.   

הסיורים יערכו מידי שבוע בימים רביעי עד שבת ובחגים. ההרשמה לכל סידרה של סיורים שבועית , תיפתח שבוע מראש. גולשים אשר ירצו להצטרף לסיורים  המודרכים, יוכלו להירשם באתר טיולי לאחד מהסיורים מאותה סדרה של אותו שבוע. כל גולש רשאי להירשם לסיור אחד בלבד ולהוסיף עד שני משתתפים בוגרים נוספים בלבד (ועד 3 ילדים בטיולים המשפחתיים) . מספר המקומות לכל טיול מוגבל.

פרטים נוספים ומחייבים ניתן למצוא בעמוד השאלות והתשובות באתר.

בהצטרפותו לטיול מאשר המטייל כי הוא מסכים הסכמה מלאה לכל האמור:

א. השתתפות:

 1. המטייל מעוניין להשתתף בסיורי "טיולי FREETOUR"
 2. ההשתתפות מותרת לכל אדם מגיל 18 ומעלה. צעירים יותר יורשו להשתתף עם מלווה שגילו 18 ומעלה.
 3. כל משתתף יכול לצרף להרשמתו עוד שני משתתפים בלבד. סה"כ שלושה נרשמים בוגרים לסיור אחד בלבד.
 4. ההרשמה לטיולים הינה על בסיס מקום פנוי ומותנת בקבלת אישור סופי ממערכת פריי-תור.
 5. לאחר ההרשמה יקבל הגולש מייל כי הרשמתו התקבלה והרישום לסיור סופי .
 6. ידוע למטייל כי הסיורים נערכים בתנאי שטח פתוח/ שטח בנוי והינם בתנאים הנקובים במסמך השאלות ותשובות של התוכנית.
 7. בעצם ההרשמה לסיור מאשר המשתתף והמשתתפים שנרשמו באמצעותו, שיצלמו אותם בסיור, ומאשרים את השימוש בתמונות וחומרי וידאו לצרכים שיווקיים של התוכנית ולמטייל. למטייל רשאית לפרסם בעמודי הפייסבוק ו/או במדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת,את התמונות ו/או חומרי וידאו של המשתתפים בסיורים ורשאית שלא לפרסם כלל. עצם ההשתתפות בסיור נחשבת להסכמה לשימוש בתמונה ו/או חומר וידאו לצורך קידום ושיווק התוכנית, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל אמצעי ביטוי דיגיטאלי ו/או גרפי ו/או ויזואלי אחר ו/או שירותי תוכן ו/או שירותי ערך מוסף ו/או בטלוויזיה ו/או בעיתונות (להלן: "ההרשאה"). ההרשאה הנ"ל מוענקת באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום, ואינה טומנת בחובה כל תמורה בגין הענקת ההרשאה.

ב. אחריות:

 1. המטייל מצהיר כי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שיגרמו לו, ולמצטרפים אליו, או שיגרום לאחר ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה או זכות כנגד המארגנים בגין פגיעה ו/או נזק כאמור.
 2. באחריות המדריך המוציא את הסיור לקיום ביטוח צד ג' לטיולים ואחריות מקצועית לסיור אותו הוא מוציא.

ג. כללי:

 1. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינוי המסלול בהתאם לתנאים בשטח ו/או ביטול הסיור מכל סיבה שהיא לרבות: מזג אויר, מספר מועט של נרשמים, וכדומה.
 2. הגעת המטיילים לשטחי הסיורים וחזרתם מהם הם על אחריותם. כמו כן כל צרכי האוכל, המשקה, השהות הם על אחריותם וכן כל ציוד נדרש לשם שהות בשטח הסיור/הטיול הוא על אחריותם הבלעדית.
 3. בהרשמתו מצהיר המטייל כי מצב בריאותו וכן מצב בריאות המצטרפים אליו מאפשר השתתפות באירועים מסוג זה וכי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל החמרה במצב בריאותו ו/או מצב בריאות המצטרפים אליו שיגרם במישרין או בעקיפין מהשתתפותו באירועים אלו.
 4. המטייל נותן את הסכמתו למשלוח דיוור אלקטרוני והודעות sms לאחר אישורו ליצירת קשר, וידואי הגעה ושליחת פרטים אודות הטיול, בהתאם לתנאי השימוש באתר ותוך כדי מתן אפשרות להסרה מידית מרשימת התפוצה.

בעת ההרשמה לטיול מאשר הגולש, והגולש הנרשם איתו באם קיים, את תקנון הפעילות.