סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6490 דיווחי פריחה (עמוד 138)

24/04/2010

שושן צחור

על השביל האדום, עשרות ניצנים וכ-6 עמודים שכבר פורחים, אחד מהם ממש על השביל ועוד כמה יפים מעליו ודורשים קצת טיפוס

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל גלים-כלח
17/04/2010

אזנב מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

געדה מצויה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

זוגן השיח

מצב פריחה: ללא
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

מתנן שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בסביבת בור חמת