סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6418 דיווחי פריחה (עמוד 138)

13/04/2010

חצב מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

חרדל לבן

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

לוטם שעיר

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

לחך בלוטי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

מתנן שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

נוציץ עטוף

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

עכנאי שרוע

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

פשתה אשונה

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

קידה שעירה

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

שברק מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר