דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6508 דיווחי פריחה (עמוד 139)

17/04/2010

זוגן השיח

מצב פריחה: ללא
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

מתנן שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

עדעד מאובק

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

קזוח עקום

מצב פריחה: ללא
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

קרקש צהוב

מצב פריחה: ללא
מיקום: בסביבת בור חמת
17/04/2010

שבר לבן

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בסביבת בור חמת