סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6365 דיווחי פריחה (עמוד 139)

04/04/2010

כרוב החוף

מצב פריחה: סוף
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

לוטוס שעיר

מצב פריחה: סוף
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

מנתור המדבר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

מררית שסועה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

מתנן שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

צהרון מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

קצח השדה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

קרדה דרומית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

רותם המדבר

מצב פריחה: ללא
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

שעורת העכבר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

תלתן לביד

מצב פריחה: סוף
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
03/04/2010

לוטם שעיר

הפרח לא נימצא במסלול הראשי, אלא בתחילת המסלול

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל צבעון
03/04/2010

דמומית קטנת-פרי

רוב הדמומיות נימצאות על הגבעות היותר רחוקות שמאחורי הבריכה

מצב פריחה: סוף
מיקום: בריכת חלב, ליד ג'יש
03/04/2010

נץ-חלב צרפתי

ללא

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בריכת חלב, ליד ג'יש
03/04/2010

דבורנית גדולה

נמצא פרט בודד בלבד

מצב פריחה: התחלה
מיקום: מחצבת חרייבה בכרמל
03/04/2010

דבורנית הדבורה

עשרות פרטים - בעיקר באזור הכניסה בצד ימין

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מחצבת חרייבה בכרמל
03/04/2010

ספלול מטפס

נמצא פרט אחד בלבד

מצב פריחה: התחלה
מיקום: חורש מסביב לחניון רקית בכרמל
03/04/2010

רימונית הלוטם

נמצא פרט אחד בלבד

מצב פריחה: התחלה
מיקום: חורש מסביב לחניון רקית בכרמל
03/04/2010

מרוות ירושלים

הזן "ירוק הגביע" (לפי נועם שגב)

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל צבעון