טיול free tour :   הר תבור על גבול שלושת שבטי ישראל, מתנשא ל-590 מטר ומעולם לא יושב. הוא משמש רקע לסצנה חשובה בברית החדשה ולהתבצרות בימי המרד הגדול (66 לספירה). על הר תבור נבנו כנסיות חשובות כבר בתקופה הביזנטית. נבקר בכנסיה הפרנציסקאנית היפהפיה ובעתיקות הרבות סביבה, נספר על נס ההשתנות בחיי ישו, נצפה על גליל תחתון ממעוף הציפור. נמשיך בדרך הנוף לראות את פרח התדהמה הצהוב – החלמונית הגדולה.