כל המידע על שבעה כוכבים ודיונה אחת - לגלות את הרצליה ההיסטורית

הרצליה המודרנית מנסה לשמר את עברה המפואר כמושבה מרכזית וחשובה בהיסטוריה הציונית.
בסיור נספר על שנות ייסודה והקמתה של המושבה, המאבק על המים והחקלאות, פיתוח התעשייה והתרומה הביטחונית, סלילת כבישים והקמת מערכות אזרחיות.
נספר על חלקה המכריע של הרצליה במפעל ההעפלה, וכיצד היתה אחת ממושבות “ערש הקיבוצים” החשובות בארץ.
הסיור יחל במוזאון “בית ראשונים” וימשיך במסלול מעגלי וקל עד לנקודת הסיום

הטיול נערך במסגרת טיולי FREE-TOUR  למידע