כל המידע על סיורי בית שמואל - "בלק מכשכש בכלב"

סיורי בית שמואל -

"בלק מכשכש בזנב"- עגנון ברחובות ירושלים
שישי, 18.3.11, 10:00

מאימתי בריות הולכות אחרי כלב ? שהרי בערים מתוקנות כלב הולך אחרי הבריות .
לא כך בירושלים, שנעשה בה מנהג מגונה, להסתובב בחוצות אחרי כלבו של עגנון - בלק !
סיור בשכונות והאתרים בעקבות הרומן "תמול שלשום".
מדריכה: אורלי בן משה
מחיר: 89 ש"ח

הרשמה מראש 02-6203461 www.beitshmuel.com