כל המידע על בית שמואל - ירושלים נמל הנצח, עם יהודה עמיחי

ירושלים נמל הנצח, עם יהודה עמיחי
שלישי,21.6.11, 17:00

"ירושלים- עיר נמל על שפת הנצח", נצא למסע בעקבות ירושלים של יהודה עמיחי. נטייל בין אהבותיו, אכזבותיו והמקומות הקסומים בהם יצר וחי. נבקר בנקודות בהן ירושלים יוצאת מבצבצת מבין אבניה, כל זה כאשר אנו מצויידים בשיריו של יהודה עמיחי. נסייר מארמון הנציב, אל עבר אבו טור, גן המפקד, קברי כתף הינום, ימין משה ונסיים בגן הפעמון.
מדריכה: תמי צדוק
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com